Adres: ŁĄCZYNY 4
02-820 WARSZAWA

Adres email: biuro@auto-triz.eu
Numer telefonu: +48 507121643
Strona internetowa: http://auto-triz.eu
Numer stoiska:

Opis firmy w j. polskim:

AUTOTRIZ, to firma produkująca najwyższej jakości powłoki ceramiczne. Opatentowana przez Autotriz nanopowłoka na bazie polisilazanu jest najnowszym przełomem w dziedzinie ochrony lakieru przy użyciu wielofunkcyjnej nano ceramicznej technologii.
Usieciowana struktura molekularna zwiększa twardość lakieru do ponad 9H, zapewniając ekstremalną klarowność, wysoki połysk, hydrofobowość oraz bardzo gładką powierzchnię powłoki lakieru.
Z dumą przedstawiamy najbardziej innowacyjne na Świecie powłoki do ochrony powierzchni, które w 100% zostały sformułowane w laboratorium w Niemczech dla najbardziej wymagających zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, morskim, budowlanym i lotniczym.

Opis firmy w j. angielskim:
AUTOTRIZ is a company that produces the highest quality ceramic coatings. The Autotriz patented nanocoating based on polysilazane is the latest breakthrough in the field of paint protection using multi-functional nano ceramic technology.
The cross-linked molecular structure increases the hardness of the varnish to over 9H, providing extreme clarity, high gloss, hydrophobicity and a very smooth surface of the varnish coating.
We are proud to present the most innovative coatings for surface protection in the world, which were 100% formulated in a laboratory in Germany for the most demanding applications in the automotive, marine, construction and aviation industries.