Profil odwiedzającego

  • Menadżerowie flot
  • Właściciele, prezesi, dyrektorowie, managerowie dużych spółek i firm
  • Media branżowe
  • Wypożyczalnie samochodowe
  • Kluby motoryzacyjne
  • Miłośnicy motoryzacji

Statystyki poprzedniej edycji

168731 odwiedzających
245 wystawców
94 premiery motoryzacyjne
1421 akredytowanych dziennikarzy