Rejestracja zaproszeń na piątek, 25 października 2019 r.
Przypominamy, że wejściówka jest jednorazowa.
Po zeskanowaniu utraci ona ważność.