Potwierdzenie rejestracji

Dziękujemy za rejestrację. Twoja bezpłatna wejściówka jest jednorazowa; po zeskanowaniu utraci ona ważność. Upoważnia do wejścia w piątek, 25 października 2019 r.