SPIE Polska 2018-06-12T10:38:08+00:00
Logo SPIE białe tło.jpg

Krajowy lider na rynku multitechnicznej obsługi nieruchomości, ochrony przeciwpożarowej oraz systemów bezpieczeństwa. W obszarze stacji ładowania pojazdów elektrycznych zapewniamy wykonanie dokumentacji projektowej, dobór techniczny, dostawę, montaż i uruchomienie stacji oraz ich serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Oferujemy urządzenia w pełnym zakresie mocy: od 3,7 kW, przez 22 kW, 50 kW, aż do 600 kW do ładowania autobusów.

Opis firmy po angielsku / Company description in english

Leader on the market of multitechnical facility managament, fire protection and security systems. In the area of charging stations for electric vehicles, we provide design, technical selection, delivery, installation, maintenance and post-warranty service. We offer devices in the full power range: from 3.7 kW, 22 kW, 50 kW, up to 600 kW for bus charging.

Hala / hall
E
Umów się z wystawcą