Patron Honorowy / Honourable Patronage 2018-06-12T10:38:08+00:00
Category
Hall
Logo_ITD.png

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, powołany do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy, działa, mając na celu przede wszystkim eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk w transporcie drogowym.

Hala / hall
F
Pokazuje / showing 1 wynik / result